Reglement VanderLied Zomertriathlon

 •          Artikel 1: Het recht om deel te nemen

 •          Artikel 2: Deelname aan wedstrijd

 •          Artikel 3: Verlies van het recht om deel te nemen

 •           Artikel 4: Recht van het wijzigen van de wedstrijd

 •           Artikel 5: Niet doorgaan van de wedstrijd

 •           Artikel 6: Inschrijving

 •            Artikel 7: Inschrijfgeld

 •            Artikel 8: Deelnemers

 •           Artikel 9: Programma en programmaonderdelen

 •            Artikel 10: Wissels

 •          Artikel 11: Transponder

 •            Artikel 12: Aansprakelijkheid

 •            Artikel 13: Diskwalificatie

 •            Artikel 14: Slotbepaling

 

 

Artikel 1: Het recht om deel te nemen

1.  Deelnemers zijn op 15 september 2019 ten minsten 12 jaar oud;

2.  Voor deelnemers die geen lid zijn van de KNSB wordt een verzekering afgesloten. De kosten hiervoor zijn 1 euro en worden door de deelnemer zelf vergoed.

 

Artikel 2: Deelname aan wedstrijd

Deelnemers dienen zich minstens 30 minuten voor de start van de categorie aan te melden bij de organisatie.

 

Artikel 3: Verlies van het recht om deel te nemen

Het gevolg van een overtreding van een der bepalingen omtrent het recht om deel te nemen betekent het verlies van het recht tot deelnemen.

Een deelnemer verliest het recht van deelnemen tevens als deze de wedstrijd zonder helm wil starten. Een helm is voor de fiets- en skeeleronderdelen verplicht.

 

Artikel 4: Recht van het wijzigen van de wedstrijd

Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven (omtrent het weer, onvoorziene parcourssituatie etc.) behoudt de organisatie zich het recht om de wedstrijd te wijzigen (run-bike-run) of in te korten.

 

Artikel 5: Niet doorgaan van de wedstrijd

De organisatie behoudt het recht om de wedstrijd ten alle tijden te annuleren. Indien de wedstrijd geannuleerd wordt, krijgen deelnemers een deel van het geld dat zij betaald hebben terug, mits de kosten die al gemaakt zijn lager zijn dan de ontvangen deelnemersbijdrage. Zijn de gemaakte kosten gelijk aan de ontvangen deelnemersbijdrage, krijgt een deelnemer niets terug.

 

Artikel 6: Inschrijving

De methode van inschrijving is als volgt.

1.  Inschrijven gaat via thriatlon.skeuvel.nl/inschrijven. De inschrijving voor de zomertriathlon sluit op 8 september 2019 23:59u;

2.  Betaling voor leden van D.S.V. de Skeuvel gaat via de reguliere Skeuvelrekening met een automatische incasso;

3.  Na aanmelding verschijnt je naam direct op de deelnemerslijst;

4.  Er zijn een maximumaantal plekken bij categorie. Bij overschrijding van dit soort plekken word je op de reservelijst geplaatst;

5.  De organisatie maakt de definitieve deelnemerslijst bekend op 10 september 2019;

6.  Bij afmelden na 8 september 23:59u dient het inschrijfgeld alsnog betaald te worden;

7.  Deelnemers (anders dan leden van D.S.V. de Skeuvel) dienen het inschrijfgeld uiterlijk voor 8 september 2019 13:59u overgemaakt te hebben naar D.S.V. de Skeuvel.

 

Artikel 7: Inschrijfgeld

1.  Het inschrijfgeld van de Zomertriathlon bedraagt 7,50 euro bij deelname aan een individuele afstand en 15 euro per team bij de team afstand. Voor de korte team triathlon (12-14 jaar) geldt een bijdrage van 7,50 euro per team.;

2.  Het inschrijfgeld dient voor 8 september 2019 23:59 u te zijn overgemaakt naar NL61 RABO 0111 4745 58 t.n.v. D.S.V. de Skeuvel;

3.  Indien een deelnemer geen lid is van de KNSB, wordt er voor dit lid een aparte verzekering afgesloten. Deze kosten zullen door de deelnemer zelf betaald worden en bedragen 1 euro. Deze kosten komen bovenop het inschrijfgeld en dienen met het inschrijfgeld overgemaakt te worden.

 

Artikel 8: Deelnemers

Elk lid dat voldoet aan Artikel 1, kan deelnemen aan de korte afstand van de triathlon (5 kilometer skeeleren, 10 kilometer fietsen, 2,5 kilometer hardlopen). Deelname aan de individuele langste afstand (10 kilometer skeeleren, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer hardlopen) kan alleen als een deelnemer een persoonlijk record op de 500 meter schaatsen heeft staan van onder de 1 minuut. Voor deelname aan het skeeleronderdeel van het team onderdeel geldt dezelfde eis.

Voor elke deelnemer die geen lid is van de KNSB wordt een aparte verzekering afgesloten. De extra kosten van 1 euro zullen door de deelnemer zelf worden betaald.

Er zijn maximaal 70 startplekken voor de zomertriathlon. De verdeling van deze plekken kan naar inzicht van de organisatie na sluiting van de deadline nog gewijzigd worden.

 

Artikel 9: Programma en programmaonderdelen

Tijdens de zomertriathlon zullen de volgende onderdelen starten:

1.  Individuele Lange afstand: 10 km skeeleren – 20 km fietsen – 5 km hardlopen

2.  Individuele Korte Afstand: 5 km skeeleren – 10 km fietsen – 2,5 km hardlopen

3.  Team afstand: 10 km skeeleren – 20 km fietsen – 5 km hardlopen

4.  Team afstand jeugd 12-14 jaar: 5 km skeeleren – 10 km fietsen – 2,5 km hardlopen

 

Het programma voor de dag zelf zal later bekend gemaakt worden. Aanmelden kan vanaf 09:30 en de eerste start zal plaatsvinden om 10:30.

 

Artikel 10: Wissels

In de wisselzone mag een deelnemer alleen lopen, niet fietsen of skeeleren. Een fiets moet aan de hand de wisselzone in- en uitgereden worden.

Een team wisselt in de wisselzone zijn transponder door. Een teamdeelnemer mag startklaar staan voor zijn onderdeel. De plaats van de wissel mag door het team zelf bepaald worden, mits deze binnen de wisselzone valt.

 

Artikel 11: Borg

Elke deelnemer krijgt een nummer en dient over een transponder te beschikken gedurende de wedstrijd voor de tijdregistratie. Bij aanmelding ontvangt een deelnemer of zijn team een transponder wanneer deze niet in eigen bezit is. Voor de transponder en nummers wordt een collegekaart, ID-kaart of rijbewijs als borg ingenomen. Deze worden bij inlevering teruggegeven aan de deelnemer. Van een team hoeft maar één deelnemer de borg in te leveren.

Een deelnemer kan zijn fiets alleen meenemen na het inleveren van de nummers. Bij het inleveren dient een deelnemer overeenstemmende nummers tussen zijn fiets en de rest te kunnen tonen.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen.

 

Artikel 13: Diskwalificatie

Een deelnemer wordt gediskwalificeerd als deze binnen een wisselzone niet loopt of buiten de wisselzone wisselt. Bij het trekken en/of duwen tijdens het skeeleronderdeel besluit de jury wat voor straf hiervoor gegeven wordt. Het besluit van de jury is hiervoor leidend. Tijdens de skeelerwedstrijd is het toegestaan om te stayeren. Tijdens het fietsonderdeel is dit niet toegestaan en leidt dit tot diskwalificatie.

Een deelnemer die te weinig ronden heeft geskeelerd of gefietst, zal niet opgenomen worden in de einduitslag van de wedstrijd.

 

Artikel 14: Slotbepaling

De organisatie heeft ten allen tijden het recht het wedstrijdreglement te wijzigen. In gevallen waar dit wedstrijdreglement niet voorziet, zal de organisatie een besluit nemen.